Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Personenvervoer

De markt voor Personenvervoer kent verschillende segmenten.

  • Taxivervoer (Straattaxi’s)
  • (International) Busvervoer
  • WMO/Zorgvervoer
  • Openbaar vervoer

Een drietal verschillende type voertuigen wordt ingezet: Personenauto’s, Kleinbussen met maximaal 8 zitplaatsen en Touringcars. Victor ontwikkelde een verzekeringsprogramma voor Taxivervoer, een segment waar circa 15.000 ondernemingen actief zijn en gebruik gemaakt wordt van zo’n 17.500 personenauto’s en 15.000 kleinbussen.

Aan de introductie van de Victor Taxiverzekering is een langjarige periode vooraf gegaan waarbij wij het product ontwikkeld hebben in samenwerking met één kantoor en waarbij dit kantoor alle data over schaden en premieontwikkelingen met ons gedeeld heeft. Met name de zoektocht naar capaciteit / een verzekeraar heeft vervolgens veel tijd in beslag genomen. Verzekeraars zijn erg terughoudend met het verstrekken van capaciteit voor dit marktsegment. Uiteindelijk is het ons gelukt een buitenlandse verzekeraar als risicodrager te contracteren, echter daaraan zijn enkele randvoorwaarden verbonden. Zo mogen wij alleen taxiverzekeringen aanbieden via een beperkt aantal vooraf geselecteerde en door de verzekeraar toegelaten kantoren.

De gerealiseerde groei van onze Taxipropositie maakt het niet aannemelijk dat wij in de nabije toekomst toestemming krijgen de taxipropositie vrij te geven voor meerdere kantoren. Aan onze kant is – mede gezien de behaalde successen – op dit moment ook niet de behoefte aanwezig om taxiverzekeringen via een groot of groter aantal bemiddelaars aan te gaan bieden. Met een marktaandeel van ruim meer dan 5% is het onze eerste doelstelling de inmiddels voldoende van omvang maar nog relatief jonge portefeuille op een bestendige manier te laten renderen over een periode van meerdere jaren.