Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Over Victor

Over Victor: één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld

Mees & Zoonen begon 300 jaar geleden in Rotterdam. Mees & Zoonen is vanaf 2018 de nieuwe merknaam Victor Insurance gaan voeren, net als ENCON (Canada), Bluefin Underwriting (United Kingdom), Victor O. Schinnerer & Company (Verenigde Staten), Mees en Zoonen (Italië) en de activiteiten van Schinnerer in Bermuda.

Gevolmachtigd agent

Victor Insurance in een Gevolmachtig agent.  Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Een Gevolmachtigd agent draagt alleen zelf geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een wereldwijde samenwerking onder één merknaam Victor Insurance geeft ons de mogelijkheid om de wereldleider op het gebied van verzekeringen en risicomanagement te worden en versterkt ons vermogen om adviseurs, klanten en verzekeraars van dienst te zijn. Daarnaast zijn er nog voordelen op het gebied van inkoop en het versterken van de zelfstandigheid van het volmachtbedrijf.

Onafhankelijkheid

We zijn een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijde professionele dienstverlener die haar klanten voorziet van adviezen en oplossingen op het gebied van risico, strategie en mensen. Met wereldwijd 75.000 collega’s en een jaaromzet van ruim USD 15 miljard, vallen onder Marsh & McLennan Companies tevens marktleiders Marsh, Guy Carpenter, Mercer, en Oliver Wyman.

Als volmachtbedrijf is Victor Insurance een schakel tussen de advies- en bemiddelingsbedrijven van Marsh & McLennan, zelfstandig opererende advies- en bemiddelingsbedrijven en de verzekeraars.

De samenwerking tussen Victor Insurance en de advies- en bemiddelingsbedrijven behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de advies- en bemiddelingsbedrijven zijn niet gebonden aan Victor Insurance en kunnen naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: omdat Victor Insurance het risico onderbrengt bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Deze branchevereniging houdt zich naast belangen­behartiging sterk bezig met het borgen en verhogen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Victor Insurance is lid van de NVGA en wij voldoen aan de kwaliteitsnormering van de NVGA.

Meer informatie kunt u lezen op victorinsurance.com