Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Expertise

 • Algemene regels

  In geval van een onduidelijk schadebeeld of toedracht kan er van onderstaande grenzen worden afgeweken. Aangegeven

  grenzen gelden voor een schadebedrag na aftrek van het eigen risico.

   

  Opdrachten worden kunnen per e-mail worden verstrekt. De opdracht dient vergezeld te worden van de relevante schade-

  stukken en een kopie van de polis. In geval van een spoedschade, dan bij voorkeur de opdracht telefonisch aanmelden.

 • Auto

  –> tabel <–

  Uitzondering op bovenstaande expertisegrenzen betreffen de casco polissen van Amlin en Tesla voertuigen. Voor personen-, bestel- en vrachtauto’s tot 8 jaar geldt op de Amlin portefeuille een expertisegrens van EUR 2.500,-.

  Voor voertuigen ouder dan 8 jaar kunnen bovenstaande expertisegrenzen aangehouden worden.

  Voor Tesla voertuigen geldt op de casco portefeuille een expertisegrens van EUR 2.500,-, enkel als het herstel buiten het platform van OpenClaims wordt afgewikkeld.

  Tevens in geval van een vermoeden van totaal verlies dient een expert te worden ingeschakeld.