Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Landmateriaal

Het product Landmateriaal is geen niche-verzekeringsproduct. Toch onderscheiden wij ons van provinciale aanbieders door oplossingen te bieden voor wat elders in de markt als ‘complexe risico’s’ wordt gezien.  

Wij bedienen verschillende markten, die verschillende benaderingen vragen:  

  • Productie- en handelsbedrijven die één tot meerdere intern vervoer-objecten voor de eigen bedrijfsvoering in gebruik hebben;  
  • (Semi-)overheidsinstellingen met materieel voor publieke onderhoudstaken, aanleg, reiniging enzovoort;  
  • Ondernemingen die materieel inzetten voor de bouw, afvalverwerking en ander aangenomen werk. 
  • Agrarische bedrijven met agrarische machines en werktuigen;
  • Verhuur met machinist voor veelal projectmatige inzet;  
  • Verhuur zonder machinist (met derden als eindgebruikers).  

Het gaat daarbij om het verzekeren van materiële zaken en/of aansprakelijkheid (Wettelijk (WAM), contractueel en werkrisico) voor alle type werkmaterieel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Schneider, senior Underwriter

harry.schneider@victorinsurance.com
+31 (6) 51182009