Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars

Camptoo Dagverzekering

De ‘Camptoo Dagverzekering’ voor schade tijdens de verhuur via Camptoo  

Camptoo NL B.V. is door de Rechtbank Den Haag is staat van faillissement verklaard op 26 oktober, 2022). Omdat Camptoo NL B.V. niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, heeft de curator zich in de namiddag van 25 oktober 2022 genoodzaakt gezien om de activiteiten binnen Camptoo NL op per direct te staken. Camptoo NL kan de nakoming van de huurovereenkomsten niet meer garanderen.

Camptoo is een platform waar verhuurders en huurders van campers en caravans bij elkaar gebracht worden. Via assurantiemakelaar Marsh kon een dagverzekering voor de verhuurperiode worden geregeld bij Victor Insurance Nederland en Allianz Partner verzorgde de Pechhulp dienstverlening.

De premie voor de verzekeringen is door verzekeringnemer Camptoo niet afgedragen aan de verzekeraars, als gevolg waarvan de dekking van de verzekeringen is opgeschort. Geplande verhuur van de caravans en campers is als gevolg daarvan niet meer verzekerd voor boekingen die startten na 26 oktober 2022.

Verzekeraars hebben toegezegd dat de dekking van de Camptoo Dagverzekering zal blijven gelden voor de mensen, die nu met gehuurde caravans en camper’s op reis zijn en waarbij de verhuurder gekozen heeft voor de aanvullende Camptoo Dagverzekering . Zij blijven verzekerd, totdat zij de caravan of camper weer volgens afspraak hebben afgeleverd bij de verhuurder.

Schade melden

Als een huurder terugkomt van vakantie en er is schade aan de camper/caravan ontstaan, dan zal hij de verhuurder daarvan in kennis moeten stellen. Tijdens de overdracht wordt de caravan of camper bekeken en gecontroleerd op eventuele schade. Op het overdrachtsformulier kan ingevuld worden waar en hoe er schade is ontstaan. Dit overdrachtsformulier wordt door zowel de huurder als de verhuurder ondertekend. De schademelding vindt plaats, via het digitale overdrachtsformulier op de online extranet omgeving van Camptoo.nl.

Indien de verhuurder gekozen heeft voor de aanvullende Camptoo Dagverzekering werd de schademelding door gestuurd naar Victor Insurance Nederland.

Voor zover ons bekend, ontvangen huurders/verhuurders op dit moment nog wel een automatisch gegenereerde e-mail vanuit Camptoo.nl, met daarbij een overdrachtsformulier met gegevens van de huurder en verhuurder voor de betreffende boeking. Het echter, vanwege het faillissement, de vraag of de afhandeling van de schade nog correct kan blijven verlopen via de indiening van het digitale overdrachtsformulier in de online omgeving van Camptoo.nl. Het is ons niet duidelijk of alle schademeldingen boven het eigen risico wel automatisch zijn doorgestuurd naar Victor Insurance Nederland.

In het geval van schade vallende onder de Camptoo Dagverzekering, verzoeken wij de verhuurder een e-mail te sturen naar autoschade@victorinsurance.com met daarbij het ingevulde en ondertekende overdrachtsformulier en eventuele foto’s. Ook verzoeken wij u een offerte op te vragen bij een hersteller en om het te verwachten schadebedrag aan ons door te geven. Daarnaast verzoeken wij u het Europees Schadeformulier digitaal in te vullen.

Documenten
NEDERLAND
Voorwaarden Camptoo Dagverzekering Camper Model VW_CV 2022-1 versie NL03-22
Informatiedocument Camptoo Dagverzekering Camper 2022-1 versie NL03-22

Voorwaarden Camptoo Dagverzekering Caravan Model VW_TCV 2022-1 versie NL03-22
Informatiedocument Camptoo Dagverzekering Caravan 2022-1 versie NL03-22

BELGIË
Voorwaarden Camptoo Dagverzekering Camper Model VW_CV 2022-1 versie BE03-22
Informatiedocument Camptoo Dagverzekering Camper 2022-1 versie BE03-22

Voorwaarden Camptoo Dagverzekering Caravan Model VW_TCV 2022-1 versie BE03-22
Informatiedocument Camptoo Dagverzekering Caravan 2022-1 versie BE03-22

SCHADE AANGIFTE FORMULIEREN
Europees Schadeformulier digitaal
Europees Schadeformulier