Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars
Welkom bij Victor Insurance

Victor: één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld

Victor Insurance is één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld met vestigingen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Engeland, Duitsland, Italië en Nederland. 

Victor Insurance is gebouwd op vier pijlers: risico- en data-analyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. Wereldwijde samenwerking geeft ons de mogelijkheid om een wereldleider op het gebied van verzekeringen en risicomanagement te worden en versterkt ons vermogen om brokers, klanten en verzekeraars van dienst te zijn.

De merknaam Victor Insurance in Nederland werd geïntroduceerd in september 2018, maar de oorsprong van ons bedrijf gaat terug naar 1720 en kent een rijke geschiedenis in het bruisende hart van het Rotterdamse bank- en verzekeringswezen.

Victor Insurance Nederland biedt een breed palet aan zakelijke schadeverzekeringen en focust daarin op de segmenten Mobility en Property. Uiteraard worden oplossingen geboden voor in Nederland gelegen risico’s, maar ook werken wij aan innovatieve oplossingen voor risico’s in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Als gevolmachtigd agent werken wij samen met verschillende assurantietussenpersonen.

Meer informatie kunt u lezen op victorinsurance.com