Online Diensten
VictorAssist
Broker Connect
Client Connect
InsureMyTesla
Verzekeraars
Welkom bij Victor Insurance

Victor: de toekomst binnen verzekeringen!

Wij zijn wereldleider op het gebied van verzekeringsadvies en risicomanagement. Als gevolmachtigd agent werken wij samen met verschillende assurantietussenpersonen.

De merknaam Victor in Nederland werd geïntroduceerd in september 2018, maar de oorsprong van ons bedrijf gaat terug naar 1720 en kent een rijke geschiedenis in het bruisende hart van het Rotterdamse bank- en verzekeringswezen.

Onze onderneming is gebouwd op vier pijlers : risicoanalyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. Door afstemming van onze activiteiten kunnen we gebruik maken van de meest innovatieve ideeën om overal gespecialiseerde verzekeringsproducten te leveren.