Online Diensten
Hospitality
Broker Connect
Client Connect
E-cars
Verzekeraars
You’re Welcome

Victor Insurance is één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld

Victor Insurance is één van de grootste volmachtbedrijven ter wereld met een totaal premie-inkomen van bijna USD 4 miljard (2023) en vestigingen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Engeland, Duitsland, Italië en Nederland. 

De merknaam Victor Insurance in Nederland werd geïntroduceerd in september 2018, maar de oorsprong van ons bedrijf gaat terug naar 1720 en kent een rijke geschiedenis in het bruisende hart van het Rotterdamse bank- en verzekeringswezen.

Victor Insurance Nederland biedt een breed palet aan zakelijke schadeverzekeringen en focust daarin op de segmenten Mobility en Property. Uiteraard worden oplossingen geboden voor in Nederland gelegen risico’s, maar ook werken wij aan innovatieve oplossingen voor risico’s in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Specialty Underwriter / Service provider

Wij zijn gepassioneerd in het leveren van bedrijfsmatige verzekeringsoplossingen. Wij onderscheiden ons van provinciale aanbieders door oplossingen te bieden voor wat elders in de markt als ‘complexe risico’s’ wordt gezien.  Via “Facilities” bieden wij verzekeraars en advies- en bemiddelingsbedrijven toegang tot markt. Via “Specialities” bieden wij oplossingen voor complexe en nieuwe risico’s. Onze specialisatie vertaalt zich terug in ons assortiment en onze oplossingen.

Dat doen we met passie:

 • Passie voor onze klanten!
 • Passie voor ons team!
 • Passie voor kwaliteit!
 • Passie voor groei, want we zijn Victor, wij houden van winnen!
 • Passie voor onze distributiepartners!

In alles wat we doen komen onze kernwaarden terug. Wij zijn altijd betrouwbaar, deskundig, daadkrachtig en respectvol!

Uitsluitend via professionele adviseurs

Van het in kaart brengen en beoordelen van de risico’s, het adviseren van de juiste verzekeraar en/of dekking bij het afsluiten van de verzekering, tot het invullen van het schadeformulier en het behartigen van de belangen bij de afwikkeling van een schadegeval. Een deskundige en professionele assurantie tussenpersoon & makelaar heeft een grote rol te spelen. Daarom werkt Victor Insurance Europe B.V. alleen samen met professionele assurantie tussenpersonen & makelaars die financieel gezond zijn en voldoende kennis en ervaring hebben om zakelijke klanten te adviseren

Een professionele adviseur zorgt voor:

 • Het identificeren en evalueren van de risico’s
 • Een goede balans tussen de behoefte aan zekerheid en de mogelijkheid om zelf risico’s te nemen
 • Goede keuze tussen verschillende productoplossingen en oplossingen buiten de productsfeer
 • Goede mix van prijs en voorwaarden van producten
 • Goed inzicht in de prestaties van de verzekeraar die het product aanbiedt
 • Belangenbehartiging bij de afwikkeling van schade

De samenwerking tussen Victor Insurance en de advies- en bemiddelingsbedrijven behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de advies- en bemiddelingsbedrijven zijn niet gebonden aan Victor Insurance en kunnen naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: omdat Victor Insurance het risico onderbrengt bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars

Meer informatie kunt u lezen op victorinsurance.com